Om Röda Kvarn

Röda Kvarn byggdes och ägs än idag av IOGT-NTO och fungerade först och främst som ordenshus. Det kom snabbt att bli en viktig lokal i Orsa med mycket på programmet. Här fanns första biblioteket, här hölls föredrag och allmänna möten och 1902 annonserade man om kinematograf-förevisning: ”Programmet upptager de senaste världshändelserna, bl.a. kriget i Sydafrika och Nordiska spelen i Stockholm 1901. Vidare visas de i Arbrå och Delsbo anklagade huvudpersonerna Åkerberg och Pila Brita m.fl.

Mest legendariskt är förstås premiären av ”Fäbodjäntan” i september 1978. Publiken var nämnligen inte förberedda på att det rörde sig om en pornografisk film!

Som med så många andra av byggnaderna från Orsas storhetstid så for inte tidens tand alltid så varsamt fram med Röda Kvarn, men på 80-talet restaurerades byggnaden till nuvarande skick. Biografen digitaliserades 2012, och det öppnade bland annat möjligheten för direktsända operaföreställningar. 1905 skadades lokalen svårt vid en brand som utplånade kvarteret på andra sidan Järnvägsgatan.